Naknada štete u slučaju povrede na radu

  • U slučaju nastupanja povrede na radu i/ili profesionalne bolesti zaposlenom pripada pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete
  • Naknada nematerijalne štete podraztumeva pravičnu naknadu za pretrpljen fizički i duševni bol, strah ili naruženost koja nastaje kao posledica povrede na radu i/ili profesionalne bolesti.
  • U slučaju teškog invaliditeta ili smrti zaposlenog, naknadu nematerijalne štete mogu zahtevati i njegovi bliži srodnici. Osnovnost zahteva o visina dosuđenog iznosa naknade nematerijalne štete zavisiće od intenziteta pretrpeljenih bolova, straha, odnosno naruženosti.
  • Naknada materijalne štete obuhvata naturalnu restituciju i novčanu naknadu izgubljene zarade, troškova lečenja, nege i oporavka, kao i naknade drugih vidova materijalne štete koja tim povodom nastane.
  • U koliko dođe i do trajnog umanjenja radne sposobnosti usled pretrpljene povrede na radu i/ili profesionalne bolesti, šteta koja tim povodom nastane može se isplatiti u vidu rente i obuhvata:
    • naknadu štete za izostalu zaradu i druga lična primanja usled gubitka radne sposobnosti (obračunava se kao razlika između zarade koju bi zaposleni ostvario da do povrede nije došlo i zarade koju ostvaruje nakon nastupanja povrede, odnosno profesionalne bolesti), kao i
    • naknadu za sve izdatke usled gubitka radne sposobnosti (obračunava se prema visini troškova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba nakon nastanka povrede na radu i/ili profesionalne bolesti koje su uzrokovale umanjenje radne sposobnosti).
  • U slučaju nastupanja smrti zaposlenog uzrokovanom povredom na radu, roditelji, deca ili bračni drug preminulog zaposlenog i druga lica koja je zaposleni po zakonu izdržavao mogu zahtevati naknadu štete za izgubljeno izdržavanje.

Priča zbog koje ćete se osećati sigurno…

U mnogim poslovnim oblastima, bezbednosnoj i zaštitnoj obući se ne pridaje odgovarajući značaj. Kada obavljate težak i fizički zahtevan posao, izbor obuće koja sadrži odgovarajući stepen zaštite i udobnosti predstavlja prioritet za sigurnost i zdravlje na radu.

“KS Safety shoes” obuća je specijalno dizajnirana da vam pruži komfor i zaštitu kako biste bezbednije izvršavali svoje poslovne obaveze. Obuća proizvedena u našoj fabrici predstavlja spoj najkvalitetnijih materijala i vrhunskog dizajna uz primenu najnovijih tehnoloških dostignuća. Napravite mudar izbor, postavite sigurnost vas i vaših zaposlenih na prvo mesto odabirom najkvalitetnije zaštitne i radne obuće.

Svi proizvodi na jednom mestu Preuzmi katalog