Terénní a taktická obuv

Obuv vyrobená pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Byly splněny následující zvláštní obecné a dodatečné požadavky specifické pro určitá rizika: odolnost vůči statické elektřině v prostředí s nebezpečím výbuchu, ochrana proti mechanickým nárazům a zraněním, ochrana proti uklouznutí, ochrana proti průniku a absorpci vody, ochrana proti kontaktu s teplem a tekutými palivy.

Veškeré výrobky na jednom místě Stažení