Statistické údaje o pracovních úrazech v důsledku neadekvátního vybavení

Podle oficiálních údajů za posledních pět let v Srbské republice přišlo o život dokonce 187 osob v důsledku nedostatečné bezpečnosti práce. Mezi hlavními příčinami úrazů se uvádí neodpovídající použití ochranných pomůcek a nedostatečné zajištění pracovních podmínek. Proti odpovědným osobám bylo podáno 155 návrhů na zahájení trestního řízení a 32 návrhy na zahájení přestupkového řízení.

Jako možné příčiny pracovních úrazů se dále uvádí i nedostatečné školení zaměstnanců pro adekvátní použití předepsaných prostředků a osobních ochranných pomůcek pro bezpečnost práce, nedodržování předepsaného a stanoveného pracovního procesu, nesprávná koordinace a manipulace pracovními prostředky, neodpovídající způsobilost osob pověřených bezpečností práce, jakož i neúplné provedení opatření bezpečnosti práce na pracovištích.

Přestože častou příčinou pracovních úrazů může být i sled nešťastných událostí, v praxi se přesto ukazuje, že nezodpovědný přístup zaměstnavatelů je jedním z nejdůležitějších faktorů, přispívajících ke vzniku rizika pracovních úrazů.

Společnost KS Safety shoes Vám nabízí řešení tohoto problému. Před nákupem našich výrobků Vám poskytujeme možnost je zdarma vyzkoušet!
Vyzkoušejte naše výrobky
Veškeré výrobky na jednom místě Stažení