Společenská odpovědnost

Společensky odpovědným podnikáním přispíváme ke kvalitnějšímu životu občanské společnosti.
Péče o spotřebitele, zaměstnance i životní prostředí nejsou jedinými oblastmi společenské odpovědnosti, kterým se věnujeme. Každodenně poskytujeme podporu místní i širší občanské společnosti. Již celou řadu let podporujeme různé oblasti kulturního, hospodářského, sociálního, uměleckého, sportovního a vědeckého života.
Zaměstnávání postižených

V lidské společnosti stále existují předsudky vůči postiženým osobám způsobující jejich společenskou marginalizaci. To se potvrzuje velkým počtem statistických údajů o diskriminaci v různých oblastech zaměstnávání.

Inkluze postižených je zakotvena v ústavě a dalších předpisech, jako je zákon o zákazu diskriminace postižených a zákon o profesní rehabilitaci a zaměstnávání postižených. Cílem každého předpisu je podpora zapojení postižených do sfér společenského života na rovnoprávném základě.

Zaměstnáváním postižených podnik přispívá k posilování své sociální funkce. Různorodost pracovníků v naší společnosti odráží různorodost společenského systému, čímž se zároveň posiluje podnikatelský image a jsme kladným příkladem pro společnost jako celek.

Zaměstnávání postižených vnáší inovativnost do organizace a provádění plánovaných aktivit, které jsou často součástí rehabilitace postižených. KS-Safety Shoes vyznává důležitost diverzity při zaměstnávání personálu, a právě to je pro nás základním strategickým přístupem při řízení lidských zdrojů.

Více než 50% zaměstnanců naší společnosti jsou osoby s různým stupněm postižení.

Veškeré výrobky na jednom místě Stažení