Odškodnění v případě pracovního úrazu

  • V případě vzniku pracovního úrazu a/nebo nemoci z povolání má zaměstnanec nárok na náhradu hmotné i nehmotné škody.
  • Náhrada nehmotné škody zahrnuje spravedlivou náhradu za utrpěnou tělesnou i duševní bolest, strach a znetvoření v důsledku pracovního úrazu a/nebo nemoci z povolání.
  • V případě těžkého postižení nebo smrti zaměstnance mohou náhradu nehmotné škody požadovat i jeho nejbližší příbuzní. Oprávněnost požadavku a výše přisouzené částky náhrady nehmotné škody bude záviset na intenzitě utrpěných bolestí, strachu, resp. znetvoření.
  • Náhrada hmotné škody zahrnuje naturální restituci a peněžitou náhradu ušlého zisku, nákladů léčby, péče a rekonvalescence, jakož i náhrady jiných forem hmotné škody, která v souvislosti s tím vznikne.
  • Pokud dojde i k trvalému snížení pracovní způsobilosti v důsledku utrpěného pracovního úrazu a/nebo nemoci z povolání, škoda, která v důsledku toho vznikne, může být vyplacena ve formě renty, a zahrnuje:
    • odškodnění za ušlý výdělek a jiné obdobné příjmy v důsledku ztráty pracovní schopnosti (účtuje se jako rozdíl mezi výdělkem, který by zaměstnanec měl, kdyby k úrazu nedošlo, a výdělkem, který má po vzniku úrazu, resp. nemoci z povolání), jakož i
    • odškodnění za veškeré výdaje v důsledku ztráty pracovní způsobilosti (účtuje se podle výše nákladů na uspokojení základních životních potřeb po vzniku pracovního úrazu a/nebo nemoci z povolání, které byly příčinou snížení pracovní způsobilosti).
  • V případě smrti zaměstnance v důsledku pracovního úrazu, rodiče, děti či manžel zesnulého zaměstnance, a jiné osoby, které zaměstnanec vyživoval podle zákona, mohou požadovat náhradu škody za ušlé výživné.

Příběh, který Vám dá pocit bezpečí …

Při mnoha pracovních činnostech není kladen dostatečný důraz na bezpečnostní a ochrannou obuv. Pokud se zabýváte těžkou a fyzicky náročnou prací, volba obuvi poskytující odpovídající stupeň ochrany a pohodlí představuje prioritu pro bezpečnost práce.

Obuv společnosti KS Safety shoes je speciálně navržená tak, aby Vám poskytovala pohodlí a ochranu, které nezbytně potřebujete pro úspěšné plnění svých povinností. Obuv vyrobená v naší továrně je spojením nejkvalitnějších materiálů a špičkového designu, za použití nejnovějších technologií.

Zvolte moudře a mějte svou bezpečnost i bezpečnost svých zaměstnanců na prvním místě výběrem nejkvalitnější bezpečnostní a pracovní obuvi.

Veškeré výrobky na jednom místě Stažení