Naše mise

"Úspěšný podnik je výrobkem úspěšných lidí"

Společnost KS SAFETY SHOES aktivně sleduje potřeby svého personálu. Zaměstnancům je každodenně k dispozici odborník pověřený poskytováním psychosociální pomoci. Společným překonáváním problémů přispíváme k psychofyzickému zdraví zaměstnanců, což zároveň představuje úspěšný motivační systém, ovlivňující optimální rozvoj samotné společnosti. Našim přáním je vybudovat a udržovat tým motivovaných, produktivních a především spokojených lidí, kteří svými nápady, znalostmi a zkušenostmi každodenně zlepšují podnikání společnosti.
Implementací mezinárodních norem ISO 9001 a systému řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO 14001 se nám zdařilo posunout kvalitu podnikání na vyšší úroveň.

Jakožto společnost, která zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců klade na první místo, poukazujeme na zavedení mezinárodně uznávané normy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - OHSAS 18001.

OHSAS 18001 zahrnuje a definuje veškeré vyhlášky, formuláře a školení pro ochranné prostředky, s cílem vytvořit jisté a bezpečné pracovní prostředí.
Základním cílem společnosti KS SAFTY SHOES je spokojenost klientů s kvalitou našich výrobků a podnikatelských procesů. Snažíme se vytvářet výrobky, které mohou snadno uspokojit široké spektrum požadavků našich klientů. Použitím nejmodernějších metod, pečlivě formovaných tak, aby přispěly k funkčnosti a kvalitě našich výrobků, držíme krok s aktuálními technickými i estetickými požadavky trhu.
Veškeré výrobky na jednom místě Stažení